Οδηγός εύρεσης DOI & PMID

Elsevier (sciencedirect)

 • Μεταβείτε στην πλατφόρμα Sciencedirect του Elsevier είτε ακολουθώντας το σύνδεσμο http://www.sciencedirect.com/

είτε από τις «Ηλεκτρονικές Πηγές» και μετά «Εκδότες» στον ιστότοπο του HEAL-Link

 • Αναζητήστε το άρθρο που σας ενδιαφέρει

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο αναζήτησης και εύρεσης ενός άρθρου στην Sciencedirect μεταβείτε στο  http://help.sciencedirect.com/flare/sdhelp_Left.htm#CSHID=home.htm|StartTopic=Content%2Fhome.htm|SkinName=svs_SD

 • Εμφανίζεται μια λίστα με τα σχετικά με τους όρους που αναζητήσατε άρθρα.

 •  Για να εντοπίσετε το DOI του άρθρου που σας ενδιαφέρει, πατήστε πάνω στον τίτλο του άρθρου ώστε να εμφανιστεί ολόκληρη η εγγραφή.

Κάτω από τα βασικά βιβλιογραφικά στοιχεία θα μπορέσετε να εντοπίσετε την πληροφορία που χρειάζεστε.

 • Πριν στείλετε το αίτημά σας στην Υπηρεσία απαραίτητο βήμα είναι να εντοπίσετε αν το περιοδικό στο οποίο έχει δημοσιευθεί το άρθρο που σας ενδιαφέρει βρίσκεται στον αλφαβητικό κατάλογο των περιοδικών του HEAL-Link, στα οποία υπάρχει πρόσβαση https://www.heal-link.gr/ηλεκτρονικά-περιοδικά-ανά-τίτλο/.


Επιστροφή στην κορυφή

Springer

είτε από τις «Ηλεκτρονικές Πηγές» και μετά «Εκδότες» στον ιστότοπο του HEAL-Link

 • Αναζητήστε το άρθρο που σας ενδιαφέρει

 • Εμφανίζεται μια λίστα με τα σχετικά με τους όρους που αναζητήσατε άρθρα.

 • Για να εντοπίσετε το DOI του άρθρου που σας ενδιαφέρει, πατήστε πάνω στον τίτλο του άρθρου ώστε να εμφανιστεί ολόκληρη η εγγραφή.

Στο κάτω μέρος της εγγραφής θα μπορέσετε να εντοπίσετε το DOI του άρθρου.

 • Πριν στείλετε το αίτημά σας στην Υπηρεσία απαραίτητο βήμα είναι να εντοπίσετε αν το περιοδικό στο οποίο έχει δημοσιευθεί το άρθρο που σας ενδιαφέρει βρίσκεται στον αλφαβητικό κατάλογο των περιοδικών του HEAL-Link, στα οποία υπάρχει πρόσβαση https://www.heal-link.gr/ηλεκτρονικά-περιοδικά-ανά-τίτλο/.Lippincott Williams & Wilkins

 • Μεταβείτε στον Lippincott Williams & Wilkins είτε μέσω της πλατφόρμας OVID ακολουθώντας το σύνδεσμο http://ovidsp.ovid.com/autologin.cgi,

είτε από τις «Ηλεκτρονικές Πηγές» και μετά «Εκδότες» στον ιστότοπο του HEAL-Link

 • Η βάση δεδομένων θα σας ζητήσει να κάνετε εγγραφή για να δείτε το περιεχόμενό της. Καθώς τέτοια δυνατότητα δεν υπάρχει, μπορείτε να επιλέξετε την απλή πλοήγηση στα άρθρα επιλέγοντας Browse Articles.

 • Αναζητήστε το άρθρο που σας ενδιαφέρει

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο αναζήτησης και εύρεσης ενός άρθρου στην Lippincott Williams & Wilkins μεταβείτε στο  http://site.ovid.com/site/help/documentation/osp/en/index.htm#CSHID=basic.htm|StartTopic=Content/basic.htm

 • Κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης εμφανίζεται μια λίστα με τα σχετικά με τους όρους που αναζητήσατε άρθρα.

 • Για να εντοπίσετε το DOI του άρθρου που σας ενδιαφέρει, πατήστε πάνω στην επιλογή “Complete Reference” που εμφανίζεται δεξιά από το κάθε άρθρο.

Στο τέλος ολόκληρης της εγγραφής που εμφανίζεται θα μπορέσετε να εντοπίσετε την πληροφορία που χρειάζεστε.

 • Πριν στείλετε το αίτημά σας στην Υπηρεσία απαραίτητο βήμα είναι να εντοπίσετε αν το περιοδικό στο οποίο έχει δημοσιευθεί το άρθρο που σας ενδιαφέρει βρίσκεται στον αλφαβητικό κατάλογο των περιοδικών του HEAL-Link, στα οποία υπάρχει πρόσβαση https://www.heal-link.gr/ηλεκτρονικά-περιοδικά-ανά-τίτλο/.Taylor & Francis

 • Μεταβείτε στην online πλατφόρμα του Taylor & Francis  είτε ακολουθώντας το σύνδεσμο http://www.tandfonline.com/  

είτε από τις «Ηλεκτρονικές Πηγές» και μετά «Εκδότες» στον ιστότοπο του HEAL-Link

 • Αναζητήστε το άρθρο που σας ενδιαφέρει

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο αναζήτησης και εύρεσης ενός άρθρου στην Taylor & Francis  μεταβείτε στο  http://www.tandfonline.com/page/help

 • Εμφανίζεται μια λίστα με τα σχετικά με τους όρους που αναζητήσατε άρθρα.

 • Για να εντοπίσετε το DOI του άρθρου που σας ενδιαφέρει, πατήστε πάνω στον τίτλο του άρθρου ώστε να εμφανιστεί ολόκληρη η εγγραφή. Κάτω από τα βασικά βιβλιογραφικά στοιχεία του θα μπορέσετε να εντοπίσετε την πληροφορία που σας χρειάζεται.

 • Πριν στείλετε το αίτημά σας στην Υπηρεσία απαραίτητο βήμα είναι να εντοπίσετε αν το περιοδικό στο οποίο έχει δημοσιευθεί το άρθρο που σας ενδιαφέρει βρίσκεται στον αλφαβητικό κατάλογο των περιοδικών του HEAL-Link, στα οποία υπάρχει πρόσβαση https://www.heal-link.gr/ηλεκτρονικά-περιοδικά-ανά-τίτλο/.


 

Εύρεση PMID

 • Αναζητήστε το άρθρο που σας ενδιαφέρει

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο αναζήτησης και εύρεσης ενός άρθρου στην PubMed μεταβείτε στο http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/

 • Αφού επιλέξετε “Search” εμφανίζεται μια λίστα με τα σχετικά με τους όρους που αναζητήσατε άρθρα.

 • Μπορείτε να εντοπίσετε το PMID ενός άρθρου

  είτε από την σελίδα αποτελεσμάτων κάτω από τα βασικά βιβλιογραφικά του στοιχεία

  είτε πατώντας πάνω στον τίτλο του άρθρου και ανοίγοντας την ολοκληρωμένη εγγραφή του

 • Πριν στείλετε το αίτημά σας στην Υπηρεσία απαραίτητο βήμα είναι να εντοπίσετε αν το περιοδικό στο οποίο έχει δημοσιευθεί το άρθρο που σας ενδιαφέρει βρίσκεται στον αλφαβητικό κατάλογο των περιοδικών του HEAL-Link, στα οποία υπάρχει πρόσβαση https://www.heal-link.gr/ηλεκτρονικά-περιοδικά-ανά-τίτλο/.